DOPRAVA ZADARMO NAD 100€ pre SR a ČR.

Reklamácia tovaru

Na Vašej spokojnosti nám záleží, a preto sa každý deň snažíme robiť našu prácu najlepšie, ako vieme. Aj napriek nášmu úsiliu sa však môže stať, že dôjde k omylu. Sme pripravení to napraviť, preto môžete využiť možnosť reklamácie tovaru.

 

Ak si prajete reklamovať dodaný tovar, vyplňte, prosím, Reklamačný list a priložte ho k reklamovanému tovaru.

Pred odoslaním sa, prosím, uistite, že nejde o chybu špecifikovanú nižšie:

 

Za chybu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá:

 

- vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania, či nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, 

- vznikla v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, 

- vznikla v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

 

Pri reklamácii tovaru balík pošlite doporučene (bez dobierky) na adresu:

 

Lenka Harvanová MiLENA ORGANIC

Partizánska 787/9

911 01 Trenčín

 

O spracovaní balíčka Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

 

 

 

 

 

Reklamačný formulár
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte tovar reklamovať)
 
 
Predávajúci:
 

Lenka Harvanová MiLENA ORGANIC

IČ: 53477006

DIČ: 1075755373

IČ DPH: SK 1075755373

so sídlom: Partizánska 787/9, 911 01 Trenčín

zapísanou na Okresnom úrade Trenčín, Číslo živnostenského registra: 350-45432

 
Kupujúci:
 
Meno a priezvisko:
Adresa:
E-mail:
Tel. kontakt:
 
 
TÝMTO OZNAMUJEM, ŽE REKLAMUJEM ZAKÚPENÝ TOVAR
 
 
Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.milenaorganic.sk Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo: ............................. zo dňa ...................................
Tovar mi bol doručený (deň prevzatia) dňa: ................................ Číslo faktúry: .................................................................................
 
REKLAMOVANÝ TOVAR:
Kód tovaru
Názov
Počet kusov/metrov
 
 
 
DÔVOD REKLAMÁCIE:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE.
 Vymeniť, za iný produkt ..........................................................
 Vymeniť za darčekový kupón v hodnote reklamovaného produktu.
 
 
 
POVINNÉ PRÍLOHY:
 reklamačný formulár
 tovar, ktorý je predmetom reklamácie
 
 
 
V ..................................., dňa ................................                                                     podpis kupujúceho